Najlepsze oferty stockowe ze 150 krajów

Ponad 75 tyś. zadowolonych użytkowników

Oferty tańsze nawet o 90% ceny wyjściowej

Bezpośredni kontakt do sprzedawców i hurtowników

Polityka prywatności

Polityka prywatności 

w MERKANDI LTD

Cele i zakres obowiązywania Polityki

Administratorem danych osobowych Użytkowników platformy Merkandi będących osobami fizycznymi jest Merkandi LTD (Unit 4E, Enterprise Court S63 5DB Rotherham, Wielka Brytania), co oznacza że ustala cele i sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych.

Celem Polityki jest określenie działań podejmowanych przez Merkandi  w zakresie ochrony Państwa danych osobowych, przetwarzanych za pośrednictwem platformy oraz aplikacji mobilnej, jak również w ramach powiązanych z nimi usług. Polityka określa w szczególności zakres i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych, które gromadzone są przez Merkandi  w związku z korzystaniem przez Państwa z platformy i aplikacji mobilnej. Państwa dane osobowe otrzymujemy od Państwa przy zakładaniu konta, w związku z aktywnościami dokonywanymi przez na platformie, zamieszczaniem lub przeglądaniem ofert oraz w związku z aktualizacjami  Państwa danych osobowych dokonywanymi za pośrednictwem konta. Przetwarzanie danych osobowych może być również związane z wykonywaniem  szeregu innych działań bezpośrednio związanych z korzystaniem z platformy i aplikacji mobilnej. Korzystanie z platformy, w tym pobieranie aplikacji mobilnej lub korzystanie z aplikacji mobilnej lub z powiązanych z nimi usług, możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki i Regulaminu.

Zakres przetwarzanych danych osobowych

Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Merkandi może różnić się w zależności od tego, z jakich usług lub funkcjonalności dostarczanych przez Merkandi Państwo korzystają:

Rejestracja

Podczas procesu rejestracji wymagamy podania następujących danych osobowych: adres e-mail, login, hasło, numer telefonu oraz informacje o firmie (przedsiębiorstwie) i jej adresie. Brak podania powyższych danych powoduje, że nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy, a w konsekwencji nie będą Państwo mogli korzystać z usług Merkandi.

Korzystanie z konta 

Po dokonaniu rejestracji zobowiązujemy Państwa do uzupełnienia danych identyfikujących oraz podania  informacji na temat danych adresowych a także danych kontaktowych niezbędnych do nawiązania  kontaktu. Aby móc w pełni korzystać z platformy zobowiązujemy do podania swojego wieku, abyśmy mogli zweryfikować Państwa zdolność do czynności prawnych. W przypadku podania nam rachunku do wypłat, będziemy przetwarzać zadeklarowane dane osobowe związane z tym rachunkiem, tj. imię i nazwisko, numer rachunku bankowego oraz adres zamieszkania.

Do pełnej aktywacji konta zobowiązujemy Państwa do przedłożenia odpowiednich dokumentów umożliwiających weryfikację. Dzięki temu będziemy mogli potwierdzić podane przez Państwa dane  w procesie zakładania konta. Dane osobowe  zawarte w dokumentach weryfikacyjnych będziemy przetwarzać na potrzeby działalności platformy.

Po zarejestrowaniu konta i w trakcie korzystania z usług Merkandi zobowiązujemy Państwa do stałego aktualizowania wszelkich podanych danych osobowych, jeżeli w jakimkolwiek zakresie nastąpią zmiany.

Dodatkowo gromadzimy informacje o Państwa działaniach na platformie, m.in. o historii  zakupów, wystawianych ofertach, wybieranych metodach płatności oraz o treściach komentarzy i wysyłanych wiadomości.

Korzystając ze swojego konta mogą państwo podać nam także inne, opcjonalne dane osobowe np. poprzez umieszczenie swojego zdjęcia bądź grafiki, które mogą przedstawiać Państwa wizerunek (awatar), wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Podanie takich danych osobowych jest w pełni dobrowolne.

Ponadto, Państwa  dane osobowe możemy pozyskiwać w związku z korzystaniem przez Państwa  z opcji logowania się do platformy lub aplikacji mobilnej za pośrednictwem zewnętrznych usług uwierzytelniających, oferowanych przez inne podmioty działające niezależne od Markandi.pl (np. usług oferowanych przez Google, Apple lub usług oferowanych w ramach serwisów, w tym o charakterze społecznościowym – np. Facebook). W takim wypadku, pozyskujemy Państwa dane osobowe wyłącznie w postaci imienia i nazwiska lub nazwy użytkownika, adresu e-mail oraz awatara opublikowanego w takiej usłudze lub serwisie i te dane osobowe możemy przypisać do Państwa konta lub przetwarzać tylko na potrzeby takiego logowania lub rejestracji w platformie. Korzystając z zewnętrznych usług uwierzytelniających należy zapoznać się z regulaminem i zasadami przetwarzania danych osobowych podmiotów oferujących takie usługi.

Dokonywanie transakcji

Dokonywanie płatności wiąże się z koniecznością przetwarzania także innych danych osobowych, tj. danych zawartych w ofercie (obejmujących w szczególności treść oferty), danych o transakcji (w szczególności w zakresie numeru rachunku bankowego, metody płatności, adresu odbioru towaru, sposobu dostawy), danych do faktury VAT oraz danych umożliwiających śledzenie przesyłki, przesyłanie wiadomości, komunikowanie się z innymi Użytkownikami i dokonywanie płatności za usługi świadczone przez Merkandi. Merkandi może mieć również dostęp do treści wiadomości wysyłanych między Użytkownikami w ramach dyskusji i sporów. W celu obsługi transakcji możemy wykorzystywać dane osobowe, które zostały nam podane przy Rejestracji. Dodatkowo, w zakresie obsługi sprzedaży możemy przetwarzać również Państwa dane osobowe, obejmujące m.in. wartość obrotu, informacje o zamówieniach (ich realizacji lub anulowaniu, numerach przesyłek).

Formularz kontaktowy

W formularzu kontaktowymprzetwarzamy dane kontaktowe, które są niezbędne do prowadzenia z Państwem komunikacji oraz do zrealizowania prośby. Mogą być to takie dane osobowe jak imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu.

Dodatkowo, w ramach obsługi Użytkownika, możemy nawiązać z Państwem kontakt także poprzez wykorzystanie danych osobowych umieszczonych w tym celu w koncie lub przekazanych przez Państwa poprzez kanały social media (np. Facebook Messenger, Instagram, Twitter, WhatsApp, WeChat). W przypadku kontaktu z Merkandi za pośrednictwem kanałów social media oferowanych przez podmioty niezależne od nas, Merkandi  pozyskuje dane osobowe w postaci nazwy Użytkownika (w przypadku np. Facebook Messenger, Instagram, Twitter) lub numeru telefonu (np. w przypadku WhatsApp, WeChat) tylko na potrzeby kontaktu. Jeżeli będzie to dozwolone na gruncie obowiązujących przepisów prawa, Merkandi  będzie także uprawnione do pozyskiwania i  przechowywania innych danych osobowych dotyczących prowadzonej komunikacji, np. informacji o prośbach o wsparcie lub informacji zwrotnych ze strony Użytkowników.

Rozmów przychodzących na infolinie

Połączenia przychodzące na infolinie Merkandi  są nagrywane. Jeżeli zdecydują się Państwo skontaktować się z nami telefonicznie, Państwa dane osobowe, m.in. w zakresie numeru telefonu oraz treści nagrania (w tym informacji podanych w trakcie rozmowy), będziemy przetwarzać w celu realizacji zgłoszenia.

Uczestnictwo w programach lojalnościowych, konkursach lub akcjach promocyjnych

W związku z uczestnictwem w  programach lojalnościowych, konkursach lub akcjach promocyjnychbędziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, które są niezbędne do realizacji powyższych wydarzeń. W zależności od rodzaju organizowanego wydarzenia, mogą to być m.in. imię i nazwisko, dane kontaktowe (takie jak numer telefonu lub adres e-mail) czy też wszelkie inne dane niezbędne do spełnienia kryteriów uczestnictwa w tych wydarzeniach.

Działania marketingowe 

W ramach działań marketingowych możemy w oparciu o uzasadniony interes  albo w oparciu o Państwa zgodę, przetwarzać informacje pomagające nam dopasować reklamy i treści do Państwa preferencji i oczekiwań (w tym w związku z wyświetlaniem reklamy behawioralnej). Mogą być to m.in. adres IP, dane pochodzące z plików cookies, czy też informacje o Państwa ruchu na stronie, w tym o przeglądanych ofertach i preferencjach w tym zakresie. Dodatkowo, w oparciu o powyższe przesłanki będziemy przetwarzać również Państwa dane kontaktowe, w tym dane niezbędne do przesłania informacji, w tym informacji handlowych, w zakresie przez Państwa podanym (numer telefonu lub adres e-mail).

Działania analityczne i statystyczne

Państwa  dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane również w celach analitycznych oraz statystycznych, w tym w celu przeprowadzania ankiet. W tych celach będziemy wykorzystywać przede wszystkim informacje na temat Państwa aktywności na Platformie, w tym informacje związane z korzystaniem z poszczególnych usług, jak również dane osobowe dotyczące Państwa preferencji i oczekiwań. W drodze ankiet przesyłanych Użytkownikom za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź udostępnianych bezpośrednio na Platformie, Merkandi może zbierać od Państwa dane osobowe, które mogą przykładowo obejmować wiek. Państwa dane osobowe możemy wykorzystywać również w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa Platformy. W tym zakresie Merkandi wykorzystuje m.in. technologię opartą o fingerprinting cyfrowy, która polega na pobieraniu tzw. cyfrowych „odcisków palców” urządzeń Użytkowników, które umożliwiają nam identyfikację urządzenia, z którego Państwo korzystają lub aplikacji, którą Państwo instalują. Informacje, które o Państwu gromadzimy w tym zakresie mogą stanowić dane osobowe. Możemy przetwarzać dane osobowe takie jak m.in. adres IP, dane pochodzące z plików cookies, parametry oprogramowania i sprzętu, z którego Państwo korzystają, konfiguracje Państwa urządzenia (np. dane na temat zainstalowanych wtyczek), czy też informacje o Państwa ruchu na stronie (w tym o korzystaniu z protokołów komunikacji sieciowej), przeglądanych stronach oraz informacje o korzystaniu z aplikacji mobilnej.

Działania związane z dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami

Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z przysługującym nam uprawnieniem do dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. W tym celu Merkandi przetwarza Państwa dane osobowe przez cały okres, w którym roszczenia wynikające z zawartej przez Państwa z Merkandi umowy lub związane z korzystaniem z usług świadczonych przez Merkandi, platform, aplikacji mobilnej nie uległy przedawnieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Może być to przykładowo kwota zadłużenia, informacje związane z konkretnym zamówieniem lub ofertą, dane o transakcjach, czy też informacje pozyskane w związku z nawiązaniem kontaktu przez infolinie Merkandi. Zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych może się każdorazowo zmieniać, w zależności od przedmiotu roszczenia.

Cele, podstawy i okres przetwarzania danych osobowych 

W zależności od tego, z jakich usług świadczonych przez Merkandi  Państwo korzystają, różne są cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Merkandi  oraz okresy, przez które Merkandi  może przechowywać lub wykorzystywać Państwa dane osobowe.

Przy każdym z celów przetwarzania określiliśmy podstawę prawną oraz maksymalny okres przechowywania danych osobowych. Po wskazanym okresie nie będziemy wykorzystywać danych osobowych we wskazanym celu. Nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku je usuniemy. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez najdłuższy ze wskazanych terminów odnoszących się do konkretnych usług Merkandi. Poniżej opisaliśmy standardowe działania na danych osobowych w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez Merkandi. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w przypadku korzystania z określonych usług mogą znajdować się także w regulaminach tych usług.

Rejestracja i obsługa konta, obsługa transakcji użytkowników

Korzystanie z części funkcjonalności dostępnych na Platformie (w tym z użyciem aplikacji mobilnej) wymaga od Państwa dokonania rejestracji zgodnie z Regulaminem. Założenie i korzystanie z konta wiąże się z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

Merkandi  przetwarza Państwa  dane osobowe również w związku z obsługą Transakcji.

Informacje zamieszczane przez Państwa na platformie nie pochodzą od Merkandi  i nie są przez Merkandi  inicjowane. Z tego powodu, w najszerszym możliwym zakresie dopuszczalnym na gruncie prawa mającego zastosowanie, Merkandi  nie jest odpowiedzialne za udostępniane informacje. W ofertach i wiadomościach w miarę możliwości nie powinno się podawać danych osobowych. Umieszczając swoje dane osobowe w ofertach lub wiadomościach, robicie to Państwo  to na podstawie własnej, przemyślanej i świadomej decyzji. Powinno się więc starannie rozważyć ryzyko, jakie wiąże się z podaniem takich informacji. 

W związku z obsługą Państwa konta oraz Państwa transakcji przetwarzamy Państwa dane osobowe według zasad opisanych w poniższej tabeli. Dodatkowo Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w innych celach, w tym w celach analitycznych, marketingowych i zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług, o czym dowiedzą się Państwo więcej w niniejszej Polityce.

W związku z dokonywaniem niektórych Państwa transakcji (np. transakcje objęte obowiązkiem archiwizacji lub rozliczenia podatku VAT przez Merkandi) jesteśmy zobowiązani przepisami prawa do przetwarzania, w tym archiwizacji, danych osobowych dotyczących tych transakcji.

Cel przetwarzania danych osobowych Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Okres przechowywania danych osobowych w określonym celu (okres retencji)
Podjęcie działań związanych z obsługą rejestracji dokonywanej przez Użytkownika oraz świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie obsługi kont użytkowników Merkandi Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy) – dane osobowe niezbędne do założenia i obsługi Konta Do momentu zakończenia świadczenia usługi
Nadanie indywidualnego charakteru ustawieniom konta (umieszczenie w Koncie awatara i innych opcjonalnych danych osobowych) lub udostępnienie danych osobowych w sytuacji logowania do platformy poprzez usługę zewnętrzną Art. 6 ust.1 lit a RODO (zgoda Użytkownika) – wyłącznie w zakresie opcjonalnych Danych osobowych, które nie są niezbędne do korzystania z Konta Do momentu usunięcia opcjonalnych danych osobowych z Konta (wycofania zgody) lub zakończenia świadczenia usługi
Obsługa reklamacji, w tym rozwiązywanie problemów technicznych Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Merkandi, polegający na ochronie praw Merkandi i użytkownika) Do momentu zakończenia obsługi reklamacji lub rozwiązania zgłoszonego problemu
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy lub związanych ze świadczeniem usług, w tym windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Merkandi, polegający na ochronie praw Merkandi) Do ostatniego dnia roku kalendarzowego następującego po upływie 3 lat od momentu zakończenia świadczenia usługi
Realizacja obowiązków ustawowych wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych  Art. 6 ust.1 lit. c RODO w związku z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej oraz art. 74 Ustawy o rachunkowości (niezbędność do wykonania obowiązku prawnego) 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku
Realizacja obowiązków dotyczących przetwarzania, w tym archiwizacji danych transakcyjnych wynikających z Pakietu e-commerce VAT  Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny) 10 lat, licząc od końca roku, w którym dana transakcja została przeprowadzona.

Obsługa użytkownika i formularz kontaktowy

Jeżeli kontaktujecie się Państwo z działem obsługi klienta, w tym poprzez wykonanie połączenia telefonicznego na infolinię, Merkandi  w ramach prowadzenia Platformy może przetwarzać (np. przechowywać czy analizować) Państwa dane osobowe.

Merkandi  może również gromadzić Państwa dane osobowe, jeżeli kontaktujecie się za pośrednictwem dostępnych w Merkandi narzędzi, w tym formularza kontaktowego dostępnego w Merkandi. Te dane osobowe są niezbędne do umożliwienia Merkandi  nawiązania z Państwem  kontaktu, a także do umożliwienia Państwu kontaktu z innymi Użytkownikami, w celach związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem Merkandi. Udostępniany przez Merkandi  formularz kontaktowy nie służy do prowadzenia prywatnej korespondencji niezwiązanej z realizacją transakcji i wykorzystanie go do takich celów może stanowić naruszenie Regulaminu. Aby przeciwdziałać naruszeniom prawa, w tym nieuczciwym praktykom, Merkandi  gromadzi dane dotyczące komunikacji dokonywanej za pośrednictwem wspomnianego powyżej formularza. Merkandi  może też analizować i blokować za pomocą specjalnego oprogramowania treść wiadomości przesyłanych pomiędzy Użytkownikami poprzez wspomniany powyżej formularz kontaktowy, w szczególności, jeśli mają charakter spamu (niechcianych informacji reklamowych), zawierają niedozwolone treści np. zachętę do dokonywania przestępstw lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników, np. mają na celu niezgodne z prawem uzyskanie hasła do konta lub naruszają Regulamin.

W związku z obsługą zapytań kierowanych do Merkandi. w tym poprzez formularz kontaktowy, przetwarzamy Państwa dane osobowe według zasad opisanych w poniższej tabeli. Państwa dane osobowe mogą być także przetwarzane w innych celach, w tym w celach analitycznych, marketingowych i zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług, o czym dowiedzą się Państwo więcej w niniejszej Polityce.

Cel przetwarzania Danych osobowych Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Okres przechowywania danych osobowych w określonym celu (okres retencji)
Kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail, telefon oraz kanały social media; Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do wykonania umowy) Do momentu zakończenia świadczenia usług
Obsługa próśb Użytkowników przekazywanych w szczególności działowi obsługi klienta oraz poprzez formularz kontaktowy, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Merkandi  polegający na odpowiadaniu na kierowane zapytania) Do momentu udzielenia odpowiedzi lub zrealizowania przedmiotu zapytania lub prośby
Zapobieganie naruszeniom w prowadzonej komunikacji Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Merkandi  polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa świadczonych usług) Do momentu zakończenia prowadzonej komunikacji
Stosowanie i rozwijanie zautomatyzowanych kanałów komunikacji (uczenie maszynowe) Art. 6 ust. 1 lit f RODO (doskonalenie algorytmu odpowiadającego za funkcjonowanie zautomatyzowanych kanałów komunikacji) Przez okres 12 miesięcy od momentu wysłania danej wiadomości
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy lub związanych ze świadczeniem usług, w tym windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Merkandi , polegający na ochronie praw Merkandi ) Do ostatniego dnia roku kalendarzowego następującego po upływie 3 lat od momentu zakończenia świadczenia usługi

Programy lojalnościowe, konkursy, akcje promocyjne

Merkandi  może organizować konkursy lub akcje promocyjne. Jeżeli podejmiecie Państwo decyzję o udziale w takim wydarzeniu, Państwa  dane osobowe (np. informacje niezbędne do kontaktu), mogą być wykorzystywane przez Merkandi  do jego sprawnego przeprowadzenia. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy dobrowolnie wezmą udział w wydarzeniach, są przetwarzane przez Merkandi  zgodnie z przepisami prawa i w celach związanych z tymi wydarzeniami. W ramach Platformy Użytkownicy mogą przystąpić również do programów lojalnościowych.

Jeżeli wezmą Państwo  udział w programie, konkursie lub akcji promocyjnej, Państwa  dane osobowe mogą być wykorzystywane przez Merkandi  zgodnie z poniższą tabelą, jednak bardziej szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych mogą być zamieszczane w dedykowanych regulaminach tych wydarzeń. Dodatkowo Państwa  dane osobowe mogą być przetwarzane w innych celach, w tym w celach analitycznych, marketingowych i zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług, o czym dowiedzą się Państwo więcej w niniejszej Polityce.

Cel przetwarzania danych osobowych Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Okres przechowywania danych osobowych w określonym celu (okres retencji)
Podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy oraz świadczenie usług w zakresie umożliwienia uczestnictwa w programie lojalnościowym Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy) lub jeśli podajesz opcjonalne Dane osobowe, które nie są niezbędne – art. 6 ust.1 lit a RODO (zgoda) Do momentu zakończenia uczestnictwa w programie lojalnościowym lub w przypadku opcjonalnych danych osobowych – do czasu wycofania zgody
Umożliwienie uczestnictwa w konkursie lub akcji promocyjnej Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes polegający na wykonaniu zobowiązań wynikających ze złożenia przyrzeczenia publicznego, organizowania konkursów lub podobnych akcji, w tym w związku z wykonywaniem działań ukierunkowanych na promowanie marki Merkandi) Do momentu zakończenia uczestnictwa w konkursie (np. wydania nagrody) lub akcji promocyjnej lub do momentu złożenia skutecznego sprzeciwu
Realizacja obowiązków ustawowych wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych  Art. 6 ust.1 lit. c RODO w związku z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej oraz art. 74 Ustawy o rachunkowości (niezbędność do wykonania obowiązku prawnego) 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy lub związanych z umożliwieniem uczestnictwa w wydarzeniu/realizacją wydarzenia, w tym windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Merkandi, polegający na ochronie praw Merkandi) Do ostatniego dnia roku kalendarzowego następującego po upływie 3 lat od zakończenia uczestnictwa w wydarzeniu/realizacji wydarzenia

Działania marketingowe

Merkandi  może również wykorzystywać Państwa  dane osobowe w celu prowadzenia działań marketingowych. Takie działania mogą polegać na:

 • wyświetlaniu na Platformie lub w aplikacji mobilnej treści marketingowych, które nie są dostosowane do Państwa  preferencji (reklama kontekstowa). Jeżeli do wyświetlania reklamy kontekstowej wykorzystywane są dane osobowe, ich przetwarzanie odbywa się wówczas w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora lub podmiotu trzeciego polegającego na promowaniu własnej działalności Merkandi  lub działalności podmiotów trzecich;
 • wyświetlaniu treści marketingowych, które są dopasowane do Państwa  preferencji, w tym dostosowywaniu kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach Platformy lub ustawieniach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie Państwa aktywności na Platformie (reklama behawioralna). Państwa  dane osobowe, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, są wówczas przetwarzane przez Merkandi  i podmioty zewnętrzne dla celów marketingowych. Takie działania są podejmowane jedynie, gdy wyrażą Państwo na nie zgodę, którą można wycofać w dowolnym momencie. 
 • prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów lub usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub inne działania marketingowe) za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji elektronicznej, w tym za pośrednictwem, poczty e-mail, drogą SMS/MMS, push. Kontaktujemy się również telefonicznie. Takie działania są podejmowane w oparciu o uzasadniony interes Merkandi  lub uzasadniony interes podmiotów współpracujących z Merkandi. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie.

W celu realizowania działań marketingowych Merkandi  w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych osobowych dokonujemy oceny wybranych czynników dotyczących Użytkowników w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Pozwala to na lepsze dopasowanie wyświetlanych treści do indywidualnych preferencji i zainteresowań Użytkownika.

W związku z realizacją działań marketingowych przetwarzamy Państwa  dane osobowe według zasad opisanych w poniższej tabeli. Państwa  dane osobowe mogą być także przetwarzane w innych celach, w tym w celach analitycznych i zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług, o czym dowiedzą się Państwo więcej w niniejszej Polityce.

Cel przetwarzania danych osobowych Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Okres przechowywania danych osobowych w określonym celu (okres retencji)
Wyświetlanie reklamy kontekstowej (prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług lub towarów Merkandi  lub usług bądź towarów osób trzecich) Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Merkandi  polegający na promowaniu towarów lub usług Merkandi  bądź podmiotów trzecich) Do momentu zaprzestania korzystania z Platformy lub aplikacji mobilnej
Wyświetlanie reklamy behawioralnej na podstawie uprzednio przeglądanych treści, dostosowywanie kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach Platformy lub ustawieniach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie aktywności na Platformie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 173 prawa telekomunikacyjnego (prawnie uzasadniony interes Merkandi  polegający na promowaniu towarów lub usług Merkandi  bądź podmiotów trzecich w związku z wyrażoną zgodą) Do momentu wycofania zgody (na podstawie przepisów prawa telekomunikacyjnego) lub wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
Kontaktowanie się z Użytkownikami w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji elektronicznej, w tym przez e-mail, SMS/MMS push. Kontakt przez telefon Art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 prawa telekomunikacyjnego (prawnie uzasadniony interes Merkandi  polegający na promowaniu towarów lub usług Merkandi  bądź podmiotów trzecich w związku z wyrażoną zgodą na kanał komunikacji) Do momentu wycofania zgody na otrzymywanie komunikatów lub informacji (na podstawie przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub prawa telekomunikacyjnego) lub wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych

Działania analityczne i statystyczne oraz ankiety

Państwa  dane osobowe mogą być przetwarzane przez Merkandi  do celów analitycznych i statystycznych. W takim przypadku wykorzystujemy Państwa  dane osobowe do prowadzenia analiz aktywności, określania preferencji zakupowych oraz w celu doskonalenia funkcjonalności i poprawy jakości usług Merkandi. Możliwość przetwarzania przez Merkandi  w celach analitycznych i statystycznych informacji gromadzonych za pośrednictwem plików cookies oraz podobnej technologii uzależniona jest od wyrażenia przez Użytkownika zgody na przechowywanie takich informacji w urządzeniu końcowym.

W drodze ankiet przesyłanych Użytkownikom za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź udostępnianych bezpośrednio na Platformie, Merkandi  zbiera od Użytkowników dane osobowe, które mogą być wykorzystywane do badania preferencji Użytkowników i dostosowywania oferty Merkandi  do ich oczekiwań. Takie dane osobowe służą również do opracowywania analiz statystycznych. 

W związku z realizacją działań analitycznych i statystycznych przetwarzamy Państwa  dane osobowe według zasad opisanych w poniższej tabeli. Państwa  dane osobowe mogą być także przetwarzane w innych celach, w tym w szczególności w celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług, o czym dowiedzą się Państwo więcej w niniejszej Polityce.

Cel przetwarzania danych osobowych Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Okres przechowywania danych osobowych w określonym celu (okres retencji)
Prowadzenie analiz statystycznych Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Merkandi  polegający na analizie aktywności Użytkowników, w tym aktywności historycznych, w celu optymalizacji świadczonych usług) Do momentu zakończenia przechowywania danych osobowych Użytkownika w związku z innym aktywnym celem przetwarzania lub do momentu wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych (nie dłużej jednak niż do ostatniego dnia roku kalendarzowego następującego po upływie 3 lat od momentu zakończenia świadczenia usług przez Merkandi)
Zarządzanie ruchem na Platformach obejmujące monitorowanie aktywności Użytkowników, która obejmuje m.in. wyszukiwane słowa kluczowe oraz zamieszczane oferty Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Merkandi  polegający na analizie aktywności Użytkowników w celu optymalizacji świadczonych usług) Dane osobowe przetwarzane są w czasie rzeczywistym, będą więc przechowywane do momentu zakończenia korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych przez Merkandi  na Platformach (tj. do czasu opuszczenia strony internetowej)
Przeprowadzanie ankiet, badań i analiz dotyczących Platformy, między innymi pod kątem funkcjonowania, poprawy działania dostępnych usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Merkandi  polegający na analizie aktywności Użytkowników w celu optymalizacji świadczonych usług) Dane osobowe przetwarzane są w czasie rzeczywistym, będą więc przechowywane do momentu zakończenia korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych przez Merkandi  na Platformach (tj. do czasu wypełnienia ankiety, badania lub analizy

Zapewnianie bezpieczeństwa świadczonych usług

Gdy jest to konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa usług, w tym zasobów IT lub bezpieczeństwa innych Użytkowników, Merkandi  jest uprawniona do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania Państwa  danych osobowych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub Państwa  urządzenie w przypadku korzystania z Platformy lub aplikacji mobilnej.

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa Merkandi  pozyskuje i rejestruje dane osobowe przekazywane na serwer przez przeglądarki internetowe lub Państwa  urządzenia (które obejmują w szczególności: techniczne elementy urządzenia, ustawienia Państwa j przeglądarki oraz szczegółowe informacje o Państwa zachowaniu na Merkandi), w sposób umożliwiający tworzenie unikalnego cyfrowego „odcisku palca” urządzeń lub instancji aplikacji, z których Państwo korzystają. Merkandi  może wykorzystać takie cyfrowy „odcisk palca” do dodatkowego uwierzytelnienia Użytkownika. Działania te umożliwiają zapobieganie nadużyciom i oszustwom.

W związku z zapewnianiem bezpieczeństwa świadczonych usług przetwarzamy Państwa  dane osobowe według zasad opisanych w poniższej tabeli.

Cel przetwarzania danych osobowych Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Okres przechowywania danych osobowych w określonym celu (okres retencji)
Zapewnianie bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych, przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do wykonania umowy zgodnie z wymogami świadczenia usługi internetowej platformy handlowej przez dostawcę usługi cyfrowej w rozumieniu przepisów ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa) Do momentu zakończenia korzystania z usług przez Użytkownika

Adres IP, pliki cookies, lokalizacja i numery identyfikacyjne urządzeń mobilnych

Merkandi  może gromadzić w ramach prowadzenia Platform Państwa  dane osobowe za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu). 

Merkandi lokalnie będzie pobierać informacje o bieżącej lokalizacji Państwa go urządzenia w przypadku, jeśli udostępnią nam Państwo takie dane osobowe. Te dane osobowe nie będą przechowywane przez Merkandi. Przed rozpoczęciem pobierania informacji o lokalizacji zostaną Państwo poproszeni o wyrażenie na to zgody.

Uprawnienia Użytkowników w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz ich realizacja

Merkandi umożliwia spełnienie wszystkich przysługujących Państwu praw wynikających z RODO, tj. praw opisanych w art. 15-21 RODO. Poniżej umieściliśmy szczegółowy opis poszczególnych praw.

 • prawo dostępu do Danych osobowych umożliwia Państwu uzyskanie od Merkandi  informacji o przetwarzaniu Państwa  danych osobowych przez Merkandi, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym Państwa  dane są ujawniane oraz planowanym terminie usunięcia danych.
 • z prawa do uzyskania kopii danych osobowych mogą Państwo skorzystać, aby uzyskać kopię Państwa  danych osobowych, które przetwarzane są przez Merkandi.
 • z prawa do sprostowania danych osobowych mogą Państwo skorzystać, jeśli zauważają, że Państwa  dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne. W takim wypadku zobowiązujemy się usunąć ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełnić je, jeśli będą niekompletne.
 • z prawa do usunięcia danych osobowych mogą Państwo skorzystać, jeśli: Państwa  dane osobowe nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane przez Merkandi; cofną Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub zgłoszą sprzeciw wobec przetwarzania Państwa  danych osobowych i nie istnieje inna podstawa prawna dla przetwarzania; Państwa  dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych mogą Państwo skorzystać, jeśli: zauważą, że Państwa  dane osobowe są nieprawidłowe – można żądać ograniczenia przetwarzania Państwa  danych osobowych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Państwa  dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale będą Państwo chcieli, aby zostały usunięte; Państwa  dane osobowe nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń; wniosą Państwo  sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
 • z prawa do przeniesienia danych osobowych mogą Państwo skorzystać, jeśli przetwarzanie Państwa  danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa j zgody lub stosunku umownego łączącego z Merkandi , oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 • z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych mogą Państwo skorzystać w każdym momencie, jeśli Państwa  dane osobowe przetwarzane są w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu.
 • z prawa sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych osobowych mogą Państwo skorzystać w każdym momencie, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, jeśli Państwa  dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Merkandi  (np. dla celów analitycznych lub statystycznych). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie.
 • z prawa do wycofania zgody mogą Państwo skorzystać w każdym momencie, jeśli Państwa  dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 • Jeśli skorzystają Państwo z prawa sprzeciwu odnośnie profilowania danych osobowych, powinni Państwo  wylogować się ze wszystkich urządzeń i usunąć z nich pliki cookies (w niektórych przypadkach proces może zająć nawet do 48 godzin.

Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa  danych osobowych do organu nadzorczego.

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Anglii sprawuje Information Commisioner's Office (ICO): https://ico.org.uk/

Informacje o RODO (GDPR) na stronie ICO: https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/

Odbiorcy Danych osobowych

Merkandi  może przekazać Państwa  dane osobowe następującym podmiotom trzecim:

 • podmiotom współpracującym z Merkandi  prowadzącym serwisy internetowe lub udostępniającym aplikacje internetowe (w tym aplikacje mobilne), w celu publikacji ofert użytkowników wystawionych w kategoriach o charakterze ogłoszeniowym;
 • podmiotom współpracującym z Merkandi , prowadzącym serwisy internetowe lub udostępniającym aplikacje internetowe (w tym aplikacje mobilne) umożliwiające porównywanie opinii o transakcjach, w celu zbierania opinii o transakcjach zawartych na Platformach, w drodze ankiet.
 • Merkandi  może współpracować z podmiotami trzecimi np. wyspecjalizowanymi dostawcami usług przechowywania danych osobowych, usług analitycznych, usług windykacyjnych, w celu świadczenia usług przez te podmioty na rzecz Merkandi. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania Państwa  danych osobowych dla własnych celów (dane osobowe zawsze będą przetwarzane w imieniu i na potrzeby Merkandi), a ich działania podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz niniejszej Polityki ochrony prywatności.
 • Zakres współpracy obejmuje:
 • przechowywanie i dostęp do informacji: przechowywanie informacji lub dostęp do informacji, które są już przechowywane na Państwa urządzeniu, takich jak identyfikatory reklamowe, identyfikatory urządzeń, pliki cookies i podobne technologie;
 • personalizację: zbieranie i przetwarzanie informacji w celu personalizowania reklam i/lub treści na stronach internetowych lub w aplikacjach;
 • wybór reklam, ich dostarczenie i raportowanie: zbieranie informacji i łączenie ich z wcześniej zebranymi informacjami, aby wybrać i dostarczyć reklamy dla Państwa oraz zmierzyć ich skuteczność (jakie reklamy były wyświetlane, jak często, kiedy i gdzie były pokazywane, oraz czy podjąłeś jakiekolwiek działania związane z reklamą, w tym na przykład kliknięcie reklamy lub dokonanie zakupu);
 • prowadzenie postępowań windykacyjnych;
 • dostarczanie usług wsparcia/usprawnienia procesu realizacji zamówień składanych na Merkandi.

Państwa  dane osobowe w zakresie wizerunku (awatara) udostępniamy innym Użytkownikom w przypadku komunikacji prowadzonej w ramach Merkandi.

Merkandi  może udostępniać Państwa  dane osobowe organom publicznym na podstawie przepisów prawa w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi możliwych naruszeń prawa lub zwalczaniem innych ewentualnych naruszeń Regulaminu (w tym w związku z postępowaniami dotyczącymi oszustw i nadużyć w ramach Merkandi).

W ramach przyjętej Polityki Merkandi  zobowiązuje się nie sprzedawać danych osobowych Użytkowników. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jej części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela, dane osobowe Użytkowników, w tym Państwa, mogą zostać przeniesione na nowego właściciela, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usług w ramach Platformy.

Merkandi  może udostępniać zanonimizowane dane osobowe (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników), zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym, w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez Merkandi  lub wymienione podmioty, lub udziału w badaniach naukowych przynoszących szeroko rozumianą korzyść społeczną.

Jeżeli prowadzą Państwo sprzedaż w ramach Konta, jesteście Państwo zobowiązani po uzyskaniu od Merkandi  danych osobowych innych Użytkowników, będących osobami fizycznymi, spełnić wobec nich wszelkie obowiązki wynikające z RODO, w tym obowiązek informacyjny i zapewnić im realizację przysługujących im uprawnień na gruncie RODO.

Przekazywanie Danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Państwa  dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy m.in. do:

 • Google LLC z siedzibą w Mountain View, w Stanach Zjednoczonych, w związku z korzystaniem z systemu poczty elektronicznej oraz narzędzi wchodzących w skład G-Suite, w celach statystycznych i administracyjnych oraz w związku z korzystaniem z mechanizmu Google reCAPTCHA w celu zapewnienia bezpieczeństwa;
 • Google Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, w Irlandii, w związku z korzystaniem z usług przetwarzania Danych osobowych oferowanych przez ten podmiot, mających na celu zapewnienie świadczenia usług przez Merkandi  oferowanych w ramach Merkandi;
 • Facebook - Facebook Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, w Irlandii, w związku z przetwarzaniem danych o przeglądanych stronach, udostępnionych treściach;
 • UserEngage - UserEngage Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w Polsce, w związku z przetwarzaniem danych o przeglądanych stronach, danych behawioralnych, informacji  o użytkownikach i odwiedzających, komunikacja e-mail i systemu marketingu bezpośredniego;
 • Smartlook - Smartlook.com s.r.o. z siedzibą w Brnie, w Czechach, w związku z nagrywaniem i przetwarzaniem zachowań użytkowników,  w tym danych behawioralnych;
 • LiveChat - LiveChat Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w Polsce, w związku  z  przetwarzaniem danych o przeglądanych stronach, informacji o użytkownikach i odwiedzających, komunikacja e-mail, chat;
 • Zendesk INC z siedzibą w San Francisko, w Stanach Zjednoczonych, w związku z  przetwarzaniem danych o przeglądanych stronach, informacji o użytkownikach i kontaktujących się odwiedzających, komunikacja e-mail, chat;
 • Retool INC z siedzibą w San Francisko, w Stanach Zjednoczonych,  w związku z przetwarzaniem danych użytkowników w formie zestawień;
 • Bramki płatności - MultisafePay, iYzico, Przelewy24, Paypal, Stripe, w związku z przetwarzanie płatności i informacji o użytkownikach.

Merkandi  działa zawsze w oparciu o mechanizmy zapewniające odpowiedni stopień ochrony, m.in. poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane osobowe mającym siedzibę w krajach trzecich, zatwierdzonych przez Komisję Europejską. 

Zmiana postanowień

W razie konieczności Merkandi  może zmienić postanowienia niniejszej Polityki ochrony prywatności. 

Dane kontaktowe

Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa  danych osobowych, w tym odpowiedzi na pytania dotyczące zakresu Polityki ochrony prywatności, otrzymają Państwo kontaktując się z administratorem danych osobowych. 

Oto jego dane kontaktowe: 

Adres email: infoinfo@merkandi.pl

Numer telefonu: +48 22 307 97 38

Bezpłatny NEWSLETTER

Codzienne powiadomienia o nowych produktach i nowościach w serwisie Merkandi.

Zapisująć się na nasz newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.